Fet bygdekor

Fet bygdekor er et blandet kor med

 40 medlemmer

som trives godt sammen,

og er glad i å synge

 

Vi er aktive i bygdas kulturliv, og deltar i markeringer i Fet kommune. Vi haret godt sosialt miljø, og er inkluderende i mottak av nye medlemmer.

 

Vi arrangerer seminarer, konserter og samarbeider med andre kor.

 

Vi satser på kvalitet i formidling av musikk og har et variert repertoar.

 

 

Vi har øvelse hver mandag kl 19- 21.30, med innlagt kaffepause, på Herredshuset i Herredsstyresalen i Fet. Du finner oss over biblioteket. 

 

 

 

Vil du synge i kor?

 

Nytt repertoar januar 2019.

Ring Anne Marie på tlf. 90564076 så

kan hun fortelle deg mer om

Fet bygdekor. Øvelse på mandager.